top of page

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vážení klienti,

chceme Vám poskytnúť podrobné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov na marketingové účely.

Na úvod by sme Vám chceli vysvetliť, prečo sme Vás požiadali o súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.

Hlavným cieľom je ponúknuť Vám najnovšie informácie o aktuálnych a nových produktoch.

Ďalším cieľom je poskytovať časovo obmedzené ponuky a praktické informácie a to v písomnej alebo elektronickej forme. Snažíme sa vytvárať ponuky na mieru na základe segmentácie a profilovania a prezentovať Vám iba relevantné ponuky produktov a služieb, aby ste alebo zaplavení ponukami produktov, ktoré už máte k dispozícii alebo ktoré nevyhovujú vašim potrebám.

 

Vzhľadom na to, že 25. 5. 2018 je účinnosť nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od Vás získali nový súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

 

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k Vami poskytnutému súhlasu, zavolajte nám: +421 915 708 821 alebo pošlite email na info@kinostrelnica-palenik.sk

Dovoľujeme si Vás informovať že od 25.5.2018 je v platnosti nový zákon 18/2018 o_cc781905-5cde-3194-bb3b-136bad5cf. Na našej stránke Vám prinášame krátke oboznámenie s týmto zákonom Prípadných záujemcov o bližšie informácie nájde v okne Ochrana osobných údajov prípadne im odporúčame oficiálne stránky Úradu na ochranu osobných údajov


 

Ochrana osobných údajov

ZÁSADY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov je pre nás samozrejmosťou. Všetky osobné údaje, ktoré boli a sú získavané počas vašej návštevy na stránkach spoločnosti www.kinostrelnica-palenik.sk sú do 24. mája 2018 spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Zz (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov") ako aj v súlade s platnou európskou legislatívou.

Od 25. mája 2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s Nariadením Európského parlamentu a rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov ao voľnom pohybe takých údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov „GDPR“) av súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ao zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Evropského parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR), poskytujeme nasledujúce informácie.

Kto je prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom, ktorý určil účely a prostriedky spracúvania vašich osobných údajov je spoločnosť Ing. Róbert Páleník, so sídlom Lesná 413/23, 951 45 Horné Lefantovce, IČO 50745018, IČ DPH SK1084208004, Číslo živn. Registra: 430-50522, okresný úrad Nitra.

Môžete nás kontaktovať:
KINOstrelnica Páleník, Lehota 980 - časť Krvavé Šenky, 951 36 Lehota

Email: info@kinostrelnica-palenik.sk

Tel.: +421 915 708 821

Čo v skratke znamená váš osobný údaj?

Vaším osobným údajom je akákoľvek informácia, ktorá sa vás týka a na základe ktorej ste pre nás ako fyzická osoba určiteľným subjektom. Nastáva to v takých prípadoch, keď vás môžeme priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík či znakov, ktoré tvoria vašu fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu. Je to napr. identifikácia vašej osoby na základe čísla, kódu alebo jedného či viacerých prvkov špecifických konkrétne pre vás. Medzi osobné údaje teda spadajú najmä kontaktné údaje fyzickej osoby, jeho IP adresa, môžu nimi byť informácie o využívaní služieb alebo o činnostiach a preferenciách fyzickej osoby.

Aké osobné údaje od vás žiadame a zhromažďujeme?

Z dôvodu správneho vybavenia vašej objednávky a informovania o jej priebehu potrebujeme spoznať meno objednávajúceho (prípadne meno firmy, IČO a kontaktnú osobu), adresu (fakturačnú a prípadne dodaciu), telefónny a e-mailový kontakt. Ďalej potom evidujeme všetky vaše objednávky, ktoré ste u nás realizovali.

Prečo tieto údaje potrebujeme?

Na vybavenie vašej objednávky potrebujeme vedieť, za akých podmienok a kam ste si tovar objednali dodať.
V prípade, že ste u nás registrovaný zákazník, ušetríte čas pri zadávaní údajov v ďalších objednávkach, sledujete si históriu nákupov, alebo môžete využiť službu správy obľúbených produktov.

Ostatné informácie o tovare, prístup do katalógu, recenzie a pod. nie sú registráciou podmienené.

Môžu tieto dáta zmeniť alebo odstrániť?

Ak sa prihlásite do e-shopu, máte možnosť zistiť, aké osobné údaje o vás evidujeme, môžete tieto dáta upravovať alebo vymazať. Upozorňujeme, že fakturačné údaje nemožno z účtovných dôvodov vymazať ani zmeniť.
V prípade, že chcete Vašu registráciu úplne zrušiť a doteraz ste neurobili žiadnu objednávku, stačí poslať e-mail na info@kinostrelnica-palenik.sk.

Rozsah osobných údajov

Rozsah osobných údajov ktoré spracúvame minimalizujeme do miery naplnenia kvality našich služieb pre vás, plnohodnotné plnenie zákonných povinností, a ochranu našich oprávnených záujmov. Spracúvame ako osobné údaje našich zákazníkov, tak aj osobné údaje našich potenciálnych zákazníkov, ktorí nám na to dali súhlas.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame:

- Základné údaje: vaše meno a priezvisko, adresa bydliska, prípadne IČO, ak ste podnikateľ - fyzická osoba (živnostník).
- Kontaktné údaje: e-mail, telefónne číslo, alebo kontaktná adresa.
- Informácie o využívaní našich produktov a služieb, o produktoch ktoré ste si zakúpili, alebo zvažujete ich nákup. Informácie o využívaní nášho e-shopu, newslettra a pod.
- Záznamy e-mailovej, prípadne inú komunikáciu s vami v elektronickej, alebo písomnej podobe.
- Transakčné údaje, predovšetkým informácie o vašich platbách a platobných metódach.

Cookies

Čo sú Cookies?

Cookies sú krátke textové súbory, ktoré si internetový prehliadač ukladá na pamäťové médium v počítači alebo zariadení

www.polovnictvopalenik.sk používa na svojich stránkach tieto typy cookies:

- Dočasné cookies slúžia napr. po prihlásení sa k službe na identifikáciu používateľa po dobu prihlásenia. Bez týchto cookies niektoré naše služby nemusia vôbec fungovať, alebo môže byť ich funkčnosť obmedzená. Dočasné cookies sa pri vypnutí prehliadača automaticky vymažú.

- Permanentné cookies zostávajú uchované v prehliadači aj po vypnutí počítača, a to najviac po dobu 12 mesiacov. V týchto cookies bývajú nastavenia užívateľa a slúžia teda na zvýšenie jeho komfortu pri využívaní našich služieb, prípadne slúžia na štatistické alebo reklamné účely.

Aké osobné údaje spracovávame? - cookies

Súbory cookies zhromažďujú informácie o používaní našich webových stránok. Tieto informácie zahŕňajú typ internetového prehliadača a operačného systému, ktorý používate, názov domény miesta, z ktorého sa pripájate (IP adresa), dátum, čas a trvanie návštevy, počet návštev, priemerný čas strávený na našich webových stránkach a stránky, ktoré zobrazujete. Súbor cookies obsahuje aj jedinečné identifikačné číslo, ktoré identifikuje váš prehliadač. To nám pomáha rozpoznať váš prehliadač, keď znova navštívite naše webové stránky. Rovnako sledujeme, ako vyhľadávate na našich webových stránkach a aké tovar si prezeráte. Tieto informácie sú považované za osobný údaj, pretože ide o váš online identifikátor, a preto s týmto údajom nakladáme so zvýšenou starostlivosťou.

 

Účely spracovania osobných údajov - cookies

Správca môže zákonne používať súbory cookies za účelom merania návštevnosti webu a prispôsobenia zobrazenia webových stránok, pretože sú spracovávané na základe oprávneného záujmu správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, nie je teda potrebný Váš súhlas. Údaje, ktoré zhromažďujeme, môžu byť tiež použité na marketingové účely priamo Vám na mieru, k tomu ale potrebujeme Váš súhlas.

Súhlas s používaním súborov cookies udeľuje používateľ kliknutím na príslušné políčko v informačnej lište, ktorá sa mu zobrazí na našich stránkach. Ak si neprejete cookies ukladať, môžete ich deaktivovať vo vašom internetovom prehliadači vzhľadom na skutočnosť, že ide aj o váš osobný údaj.

Zmenou nastavenia webového prehliadača môže užívateľ aj po udelení tohto súhlasu kedykoľvek používanie cookies súborov jednoducho zakázať (včítane cookies tretích strán). Blokovanie cookies vo webovom prehliadači nájdete v popise jeho nastavenia. V prípade zákazu používania cookies v prehliadači však niektoré časti stránok nemusia správne fungovať.
Cookies používame, aby sme mohli používateľom prispôsobiť obsah. Zároveň slúžia na analýzy a štatistické vyhodnocovanie používania služieb a obsahu.

K profilovaniu dochádza len na základe demografia. Proti profilovaniu môžete podať námietku na e-mail: info@kinostrelnica-palenik.sk a v lehote max. 1 mesiaca od doručenia námietky sa s ňou vyporiadame. Garantujeme, že tak urobíme skôr ako pred koncom lehoty.

Profilovanie a segmentácia do zákazníckych skupín sa uskutočňuje hlavne vo vašom záujme, aby ste od nás dostávali relevantné informácie.

Čo to znamená spracovanie osobných údajov?

Spracúvanie osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými údajmi, alebo so súbormi osobných údajov, a to najmä ich získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovane, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.

Zjednodušene, ide o zhromažďovanie osobných údajov, ich ukladanie na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu alebo zmenu, vyhľadávanie, používanie, odovzdávanie, šírenie, zverejňovanie, uchovávanie, výmenu, triedenie alebo kombinovanie, blokovanie a likvidáciu.

Účely spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame predovšetkým pre potrebu uzatvárania kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je dodávka nášho tovaru a služieb.

Táto činnosť zahŕňa:

- príjem a spracovanie objednávok
- vystavovanie faktúr a daňových dokladov
- evidenciu platieb
- odosielanie tovaru na zvolenú adresu

Pre riadne splnenie si všetkých zákonných povinností, spracúvame osobné údaje aj pre tieto účely:

- vedenie účtovníctva
- správa registratúry
- vybavovanie reklamácií a sťažností
- v niektorých prípadoch aj pre riešenie súdnych sporov a mimosúdneho vymáhania pohľadávok

Vaše osobné údaje spracúvame aj na účely informovania o našich produktoch a službách pre priamy marketing.

Marketing

Spracúvame Vaše osobné údaje (meno a e-mail) pre zasielanie obchodných oznámení - newsletter. Ak ste našim zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože dôvodne predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Zrušenie súhlasu pri zasielaní newslettrov je možné vykonať jednoducho elektronicky a to odhlásením sa z mailing listu. Odkaz pre automatické odhlásenie sa nachádza v spodnej časti každého newslettra, ktorý vám príde na vami zadanú e-mailovú adresu.

Právne základy spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom, iba na základe právnych základov v prípadoch keď:
- je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre splnenie zmluvy (napríklad kúpnej zmluvy) a vy ste zmluvnou stranou, alebo ste nás požiadali o vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy.
- alebo je spracúvanie vašich osobných údajov nevyhnutné v rámci nášho oprávneného záujmu, ktoré sledujeme a ním je predovšetkým ponuka a predaj tovaru a služieb našim zákazníkom
- alebo ste nám urobili váš súhlas na jeden alebo viaceré účely. Tie môžu zahŕňať najmä činnosti spojené s ponukou tovaru služieb, alebo spracúvanie s cieľom prispôsobiť ponuku vašim očakávaniam.

Komu údaje sprístupňujeme - Kategórie príjemcov /sprostredkovatelia

Osobné údaje môžu byť pri spracúvaní poskytnuté nasledovným kategóriám príjemcov:
- Kuriérske a prepravné spoločnosti
- Poskytovatelia IT služieb a telekomunikační operátori
- Advokátske a právne kancelárie
- Znalci a súdni znalci
- Inkasné spoločnosti a exekútori
- súdy a orgány činné v trestnom konaní
- Účtovné kancelárie, audítori a daňoví poradcovia

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou situácií vypísaných nižšie, kedy vaše osobné údaje majú k dispozícii niektorí naši dodávatelia a sprostredkovatelia, ktorí ich spracúvajú pre nás, na základe našich pokynov a v súlade s týmto dokumentom. Pri tom dodržujú všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby vašim osobným údajom poskytli požadovanú ochranu.

Odovzdanie vašich osobných údajov štátnym organizáciám je len na základe zákona alebo právoplatných úradných či súdnych rozhodnutí v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že nedochádza k prenosu osobných údajov do tretích krajín, a vaše údaje sú uložené na serveroch lokalizovaných v EÚ. Ak by náhodou došlo k prenosu do tretích krajín, je to spôsobené technickými operáciami našich sprostredkovateľov, ktorí sú veľké nadnárodné korporácie (google, facebook...), a preto v sprostredkovateľských zmluvách, ktoré máme s nimi uzavreté, sú bezpečnosť vašich údajov, ako aj prenos údajov mimo EÚ do maximálne možnej miery ošetrenej.

Sprostredkovatelia - príjemcovia údajov:

Hosting nám poskytuje WebSupport, sro, Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovensko

Účtovnícke služby máme outsourcované s externou účtovníckou spoločnosťou JP man, sro Župné Námestie 7, 949 01 Nitra, IČO 36289965, DIČ 2022167345, jpman@jpman.sk

Facebook pixel - Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Írsko, VAT IE9692928F

Google Analytics – štatistiky návštevnosti webu; Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; https://www.google.com/analytics/terms/dpa/dataprocessingamendment_20160909.html

Facebook Inc. - https://www.facebook.com

Google Inc. - https://www. google.com

Direct Parcel Distribution SK sro - https://www.dpd.com/sk

Doba uschovávania osobných údajov

Osobné údaje sa u prevádzkovateľa uchovávajú na uvedené účely po dobu 15 rokov, ak osobitné právne predpisy (daňové, pracovnoprávne, archivácia, účtovnícke predpisy) neustanovujú inak alebo pokiaľ svoj súhlas neodvoláte (za podmienky, že nie sme osobitným predpisom viazaní váš údaj ďalej archivovať) . V časovom období od poskytnutia súhlasu do jeho odvolania je spracovanie vašich osobných údajov zákonné, aj keď ste svoj súhlas po jeho poskytnutí odvolali.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16-rokov. Osoba mladšia ako 16-rokov môže náš internetový obchod používať iba, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Aké sú Vaše práva, kde a ako ich môžete uplatniť?

Ako dotknutá osoba, tj osoba, ktorej osobné údaje sa spracovávajú - máte právo hoci informovaný o údajoch prevádzkovateľa - tj osoby, ktorá vaše údaje spracováva.

Prevádzkovateľom na účely spracovania osobných údajov je: Ing. Róbert Páleník, so sídlom Lesná 413/23, 951 45 Horné Lefantovce, IČO 50745018, IČ DPH SK1084208004, Číslo živn. Registra: 430-50522, okresný úrad Nitra.

Vaše práva môžete uplatniť zavolaním na telefónne číslo +421 908 725 401, písomne na adresu spoločnosti alebo e-mailom na info@kinostrelnica-palenik.sk

Kontaktná osoba: Ing. Róbert Páleník (konateľ), info@kinostrelnica-palenik.sk

Pri spracúvaní vašich osobných údajov sme pripravený vykonávať Vaše práva.

1. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcami vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania. Ak chcete vedieť, ktoré konkrétne údaje uchovávame k vašej osobe, radi vám ich na požiadanie poskytneme písomne.

2. Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, pre ich doplnenie v prípade výskytu akýchkoľvek nesprávností/neúplností. 

3. Máte právo na výmaz „právo na zabudnutie" osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne. Právo na vymazanie poskytnutých osobných údajov sa uplatní aj v prípade, ak odvoláte svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov. Právo na vymazanie vašich osobných údajov však nie je absolútne, ak vaše údaje potrebujeme na plnenie našich zákonných povinností, ktoré nám ukladajú daňové zákony, účtovnícke predpisy a ďalšie osobitné právne predpisy, na tento účel plnenia našich zákonných povinností ich budeme musieť naďalej spracovávať.

4. Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Odvolanie súhlasu je rovnako jednoduché ako jeho udelenie: buď kliknete na tlačidlo odhlásiť v e-mailovej kampani, alebo nám napíšete na kontaktný e-mail: info@kinostrelnica-palenik.sk

5. Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.

6. Máte právo namietať a automatizované individuálne rozhodovanie, pokiaľ zistíte, alebo si myslíte, že toto spracúvanie je nezákonné, alebo v rozpore s vašimi právami.

7. Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.

8. Všetky vaše žiadosti pri uplatňovaní vašich vyššie uvedených práv, námietku proti oprávnenému záujmu prevádzkovateľa či súhlas so spracovaním osobných údajov, vybavíme do 48 hodín od doručenia; v prípade komplikovanej žiadosti najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti. Ak bude však vaša žiadosť zjavne neopodstatnená, alebo opakovaná, sme oprávnený účtovať si primeraný administratívny poplatok na pokrytie nákladov spojených s poskytnutím tejto služby.

9. Dozorným orgánom nad spracúvaním osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade, ak na Vašu žiadosť nebudeme reagovať do 30 dní od jej doručenia, máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu osobných údajov podľa ust. § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. osobných údajov). Týmto ustanovením nie je dotknuté Vaše oprávnenie, obrátiť sa so svojím podnetom na Úrad na ochranu osobných údajov priamo - právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Vaše osobné údaje sú v bezpečí

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Implementovali sme rôzne bezpečnostné systémy na ochranu údajov. S vylepšovaním technológií vylepšujeme aj tieto bezpečnostné systémy, využívame kontrolu prítomnosti vírusov, antivírové programy a viacúrovňový firewall. Zároveň osoby – zamestnanci či sprostredkovatelia – ktoré prichádzajú do kontaktu s vašimi údajmi, sú náležite poučení o povinnosti zachovávať mlčanlivosť a komunikácia s nimi prebieha cez šifrovanú komunikáciu.

Pre zabezpečenie osobných údajov pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, máme funkčné technické zabezpečenie a postupy, ktoré sú spracované v bezpečnostnej smernici. Zároveň pravidelne aktualizujeme záznamy o spracovateľských činnostiach.

Ak by došlo k napadnutiu našich systémov hackerským útokom, či inak by bol náš systém napadnutý a vznikla by čo i len hrozba úniku dať, budete do 72 hodín informovaní našou podporou o prijatých opatreniach a zároveň v tej istej lehote budeme komunikovať aj s dozorným orgánom v oblasti ochrany osobných údajov v SR - s Úradom na ochranu osobných údajov.

Zmeny v podmienkach o ochrane osobných údajov

Ak sa rozhodneme zmeniť podmienky o ochrane osobných údajov, uverejníme ich na tejto stránke a informujeme vás e-mailom.


Tieto podmienky sú platné od 1.7.2022

bottom of page